CIJENE NA UPIT. CIIJENE OVISE O MODELU I DEBLJINAMA ZIDA.